Rollups till Polarbröd

Polarbröd senaste beställning av rollups har just kvalitétskontrollerats och skall packas och levereras.