KORT OM OSS

Helhet Reklam grundades 2006 med grundtanken att erbjuda en helhetslösning inom reklam och marknadsföring. Ända från starten har vi följt samma tanke och utvecklat verksamheten så att den passar marknadens behov. Det viktiga har alltid varit att hålla hög kvalité på alla produkter och tjänster som vi erbjuder. Det unika med oss är att vi erbjuder allt från den lilla trycksaken eller profilprodukten till skapandet av helt nya företagsidentiteter eller kommunikationsstrategier. Detta gör att vi kan skapa en röd tråd genom alla reklaminsatser.

KOMPLETT HELHETSLÖSNING

Reklam och marknadsföring är komplext – det är mycket som skall stämma. Effektiv administration och styrning förutsätter att alla delar och processer fungerar bra tillsammans. Vår helhetslösning bidrar till att effektivisera marknadsföringen, minska kostnaderna och öka intäkterna genom att tänka helhet, upplevelse och strömlinjeformade processer. Den röda tråden ökar trovärdigheten som i sin tur gör att dina kunder blir mer lojala och köper mer.

NÄRHET MED PERSONLIG KONTAKT

Låt oss uttrycka det så här – vi är passionerade marknadsförare, vilket är perfekt för dig. Vi värnar om den personliga kontakten och att prata med oss ska vara som att träffa en gammal vän eller trevlig granne. Vi har alltid haft som ambition att vara det familjära reklamföretaget där vi gör det som krävs för att du ska känna dig trygg och få den hjälp du behöver. Vi vet att med en nära kontakt så bli samarbetet bättre.

FLEXIBEL LEVERANS

Det är enkelt att beställa hos oss på Helhet Reklam. Att få rätt produkt i rätt tid är viktigt, det vet vi. Alla kunder är olika och ibland behöver du din beställning väldigt snabbt. Vi lyssnar på våra kunder och strävar alltid efter att hålla korta leveranstider när det väl behövs. Detta möjliggörs p.g.a. att vi producerar det mesta i huset.

HÖGSTA KVALITÉ

Vår målsättning är att erbjuda högsta möjliga kvalitetsnivå i förhållande till priset på en produkt eller tjänst. Begreppet hög kvalitet ska inte bara genomsyra material, tillverkningsmetoder och design, utan även arbetsmetoder, information och relationer, såväl internt som externt. Därför utför vi en egenkontroll på alla produkter som lämnar Helhet så att du som kund ska känna dig trygg med din beställning.